Category Apartment: KHU Y TẾ KỸ THUẬT CAO HOA LÂM SHANGRI-LA

Bệnh viện quốc tế City

Bệnh viện quốc tế City

Bệnh viện quốc tế City

Bệnh viện quốc tế City thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La Bình Tân
Bệnh viện An Gia 115

Bệnh viện An Gia 115

Bệnh viện An Gia 115

Bệnh viện An Gia 115 thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La
Khu căn hộ cao cấp Gkey Homes

Khu căn hộ cao cấp Gkey Homes

Khu căn hộ cao cấp Gkey Homes

Khu căn hộ cao cấp Gkey Homes thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La
Aeon Mall Bình Tân

Aeon Mall Bình Tân

Aeon Mall Bình Tân

Aeon Mall Bình Tân thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La Bình Tân
Hệ thống trường Quốc tế

Hệ thống trường Quốc tế

Hệ thống trường Quốc tế

Hệ thống trường học thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La Bình Tân
Khu dân cư giàu có, thịnh vượng

Khu dân cư giàu có, thịnh vượng

Khu dân cư giàu có, thịnh vượng

Khu dân cư Tên Lửa thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La
090123456